Mannskoret Gaasehud

 

 

 

 

Forsiden

Om koret

Hva gjør vi ?
med bilder

Fotogalleri

Arkivet

Lydklipp

Gjestebok

Medlemsinfo

.

Vi sang for RVTS-sør sin TryggEst-konferanse
Vi dro østover til Tyholmen hotel i Arendal da RVTS-sør i samarbeid med Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) inviterte til regional TryggEst konferanse. 

Oppsynging. Directors cut. 

For øvrig åpnet vi konserten med "Lean on me". Solist Martin Mølsæter, (senterleder RVTS Sør). Går under inkluderende fremføring: Få med publikum i sangen.

Første bass Øyvind Dåsvatn sa noen velvalgte ord til sine kolleger. Så ble det "Liten fuggel" av Vamp.

Tradisjonen tro fant vi en ãngel blant publikum som ble besunget.

Tor Anders Stølen var mobil solist på Bjørn Eidsvaag si "Eg vil ikkje dø". Som beveget seg mot konferansens tema som forøvrig var

" Også sårbare voksne utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt.
Hvordan kan din kommune ivareta denne lovpålagte oppgaven.".
 

"Anthem" fra musikalen "Chess" avsluttet konserten.

Vi ønsker deltakerne i konferansen lykke til videre med en viktig samfunnsoppgave og kommer gjerne tilbake med litt sang-glede hvis vi får lov.


Kontakt oss: formann@gaasehud.no, dirigent@gaasehud.no, alle@gaasehud.no,webmaster@gaasehud.no

 
Org. nr. 987 515 716