Mannskoret Gaasehud

 

 

 

 

Forsiden

Om koret

Hva gjør vi ?
med bilder

Arkivet

Lydklipp

Gjestebok

Medlemsinfo

.

Vi sang for livet sammen med musikkprofessor Anne H. Balsnes

En sanglig høydare da Gaasehud og Anne H. Balsnes satte hverandre stevne en søndag til fullsatt Randesund frikirke.
Tema "Sang for livet - fra vugge til grav". Og sang ble det...

Gaasehud åpnet med "Jeg seiler trygt" og

fortsatte med "Just a closer walk with thee" og "Eg vil ikke døy"

Heidi ønsket velkommen og forklarte hva kvelden var ment å bringe. Hun presenterte Gaasehud og ønsket  musikkprofessor Anne Haugland Balsnes velkommen.

Anne H. Balsnes er altså professor i musikk og visedekan for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Agder. Hennes forskningsinteresser dreier seg om sang i ulike sammenhenger, som kor, helse og utdanning. Hun er også utdannet kordirigent.
Spennende med litt teori.

Men enda bedre når teorien ble ledsaget av klokkeklar sang av professoren,  i samklang og samsang med forsamlingen.

Her er forsamlingen blitt bedt om å reise seg og avsynge nasjonalsangen. Og det ble mye fellessang i løpet av de tre kvarterene Anne H. Balsnes førte ordet.

For øvrig litt av "funnene" til Balsnes: Det å synge fører til:
- økt fysisk og følelsesmessig velvære
- redusert stress
- en oppstemt følelse og positivt humør
- en opplevelse av mestring, noe som bedrer selvbildet
- en opplevelse av kollektiv samhørighet

Og man synger for å vise tilhørighet, marker ståsted, vise fellskap og markere hendelser. Arbeidersanger, kristne sanger, fotballsanger, sanger ved fødselsdager og sanger ved begravelser.

Et foster har utviklet hørsel etter 24 uker og en dement person husker sanger bedre enn navn og ansikt. Syng til dem!

Gaasehud viste tilhørighet med å avsynge "Hymnen" til stor deltakelse og applaus fra forsamlingen. 

Så fortsatte Gaasehud med "Tralen" fra Den Store fellesbasaren. Her Tom-Ole Kirkhus som forsanger.
Det var tydelig at mange i forsamlingen kjente seg igjen i setting og tekst. Avslutningsvis ble "Landkjenning" fremført. Med Terje Skaars klare stemme i solopartiet.

- Du skulle vært der...


Kontakt oss: formann@gaasehud.no, dirigent@gaasehud.no, alle@gaasehud.no,webmaster@gaasehud.no

 
Org. nr. 987 515 716