Mannskoret Gaasehud

    Forsiden

    Om koret

    Hva gjør vi ?
   
med bilder

    Fotogalleri

    Arkivet

    Lydklipp

    Gjestebok

    Medlemsinfo


Start Life Support gudstjeneste i Lund kirke 
Mannskoret Gaasegud sang Start-hymna som postludium på gudstjenesten i Lund kirke som var bygget rundet temaet  Start LIfe Support og det å hjelpe andre..

Mer forhåndsomtale av gudstjenesten på ikstart.no

Kontakt oss: formann@gaasehud.no, dirigent@gaasehud.no, alle@gaasehud.no,webmaster@gaasehud.no

 
Org. nr. 987 515 716