Mannskoret Gaasehud

    Forsiden

    Om koret

    Hva gjør vi?
   
med bilder

    Fotogalleri

    Arkivet

    Lydklipp

    Gjestebok

    Medlemsinfo


Torridal idrettslag 100 år

Torridal Idrettslag markerte sin hundreårsdag med jubileumsfest i Torridalshallen for trenere, foreldrekontakter, samarbeidspartnere og andre venner og støttespillere.

Og vi var selvføgelig med.

Leder i jubileumsåret, Marit Høigilt, satt på første "benk" sammen med med ordførerern (foto Henrik Hanselmann)

Ordfører Skisland, som selv er torridøl, hilste fra Kristiansand kommune og overrakte pengegave og kunstverk (Foto Henrik Hanselmann)

Mat må vi ha. 130 personer ble bespist. (Foto Henrik Hanselmann)

Stemningsfullt i Torridalshallen med mannskoret Gaasehud på scenen, koret som ble stiftet i 1996 i Torridal (Foto Henrik Hanselmann)

Vi avsluttet kveldens markering med en sanglig seksvens hvor vi gav til beste Happy Birthday, Mannskorsangen, Anthem, Bartender Blues, Ja, vi elsker og Änglarna...

Birger Kirkhus styrte koret vel i havn (Foto Henrik Hanselmann)

 T.A. Stølen og B. Kirkhus

Mannskoret Gaasehud fra scenen

Oscar Jahnsen akkompagnerte André Vaaler som leste en fantasifull historie om stiftelsesdagen 15. mars 1923

Og alle var fornøyde...

Fra idrettslagets egen side på Facebook:

"Tusen takk til dere alle sammen!

Takk også til foreldrekontakter, trenere og andre tillitsvalgte. Dere former og løfter idrettslaget videre.
Takk til gode samarbeidspartnere. Dere legger grunnlaget for driften vår.
Takk til politikere og Kristiansand kommune. Dere er også våre viktige støttespillere.
Takk for god hjelp og støtte, Agder idrettskrets.
Og tusen takk til alle dere andre gode venner i bygda vår.

Vi gleder oss til å skape idrettsglede de neste 100 årene også!"


Kontakt oss: formann@gaasehud.no, dirigent@gaasehud.no, alle@gaasehud.no, webmaster@gaasehud.no

 
Org. nr. 987 515 716