Mannskoret Gaasehud

    Forsiden

    Om koret

    Aktiviteter

    Arkivet

    Lydklipp

    Gjestebok

    Medlemsinfo

 

Mannskoret Gaasehud 2003

Søndag 26. januar, Gudstjeneste Torridal kirke

Søndag 16.februar , Gudstjeneste Vågsbygd kirke
Søndag 16.februar, Sangkveld Randesund menighetshus

Fredag 7. mars, Begravelse Randesund Misjonskirke
Onsdag 12. mars, Basaren (gen.prøve) Vågsbygd samfunnshus
Torsdag 13.mars , Basaren Vågsbygd samfunnshus
Fredag 14.mars, Basaren Vågsbygd samfunnshus
Lørdag 15.mars, (Matiné) Basaren Vågsbygd samfunnshus
Lørdag 15.mars, Basaren Vågsbygd samfunnshus
Søndag 16.mars, (Matiné) Basaren Vågsbygd samfunnshus
Søndag 16.mars, Basaren Vågsbygd samfunnshus
Søndag 30.mars, Gudstjeneste Torridal kirke

Torsdag-Søndag 24.-27. april, Øvelsesweekend Skagen – Danmark

Lørdag 24.mai, Bakerlauget (eller noe..) Dyreparken

Lørdag 15.juni, Sommeravsl./Konsert På låven hos Viggo
Onsdag 25. juni, Laksefestival Løa, Vigeland
Søndag 29. juni, Wergeland-spillet Bragdøya

Lørdag 23. august, Lillian 70 år Mediasenteret
Søndag 31.august, Søndagsmiddag uten sang Løa, Vigeland

Onsdag 8. oktober, Orgelinnvielse Torridal Kirke

Torsdag 6. november, Basar-koldtbord+kaffe Hotell Norge
Lørdag 15. november, Bryllup Jan S. Hotell Norge

Mandag 1. desember, LTB gen.prøve Agder Teater
Tirsdag 2. desember, LTB gen.prøve Agder Teater
Onsdag 3. desember, LTB premiere Agder Teater
Torsdag 4. desember, LTB premiere Agder Teater
Fredag 5. desember, LTB Agder Teater
Lørdag 6. desember, LTB Agder Teater
Søndag 7. desember, LTB Agder Teater
Mandag 8. desember, LTB Agder Teater
Tirsdag 9. desember, LTB Agder Teater
Onsdag 10. desember, LTB Agder Teater
Torsdag 11. desember, LTB Agder Teater
Fredag 12. desember, LTB Agder Teater
Lørdag 13. desember, LTB 2 forestillinger Agder Teater
Søndag 14. desember, LTB 2 forestillinger Agder Teater
Mandag 15. desember, LTB Agder Teater
Tirsdag 16. desember, LTB Agder Teater
Onsdag 17. desember, LTB Agder Teater
Torsdag 18. desember, LTB Agder Teater
Fredag 19. desember, LTB Agder Teater
Lørdag 20. desember, LTB 2 forestillinger Agder Teater
Søndag 21. desember LTB 2 forestillinger Agder Teater

Årsrapport 2003:

På årsmøtet den 26. april ble korets første lovlige styre valgt.  Reidar Wessman ble valgt til formann.  Til øvrige styremedlemmer ble Pål Møller Stray og Ole Grønvold valgt.  Korets dirigent inngår også i styret.  Styret har avholdt 3 formelle styremøter med tillegg av ad-hoc oppgaver gjennom hele året.

Om korets drift: 

Medlemstallet økte med 2 stykker i året som gikk og teller 26 sangere ved utgangen av året.  Vi har registrert en stor entusiasme og et pågangsmot i koret som er svært tilfredsstillende. Dette skyldes i første rekke den positive lagånden fra alle sangbrødre, vår trofaste og til dels tålmodige dirigent og ikke minst de sangoppdrag og sosiale sammenkomster gjennom året som vi fikk anledning til å delta på.  I år var ble det riktig mange.

Vi vil forsøke etter beste evne å foreta en god langtidsplanlegging både mht. til et eventuelt utenlandsopphold og forespørsler som måtte komme til enhver tid.

Gaasehud anno 2003

Gaasehud i flere år:
2002 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 -
2012 - 2013 - 2014 - 2015

 
Kontakt oss: formann@gaasehud.no, dirigent@gaasehud.no, alle@gaasehud.no, webmaster@gaasehud.no Org. nr. 987 515 716