Mannskoret Gaasehud

    Forsiden

    Om koret

    Hva gjør vi?
   
med bilder

    Fotogalleri

    Arkivet

    Lydklipp

    Gjestebok

    Medlemsinfodrupal analytics
Stats fra 10.10.10

Det vokale Sørlandet

 Det vokale Sørlandet  markerte slutten av den første uka for Kilden teater- og konserthuset.

400 Sangere fra 17 kor på Sørlandet satte hverandre stevne for å presentere noe av vokaltradisjonene på Sørlandet. I tillegg var det vokalinnslag ved ved Anne Karin Kaasa, Ingrid Grøvan, Kristian Sødal, Sound of Happines og Øyslebø Sangsøstre.

Marianne Sødal Misje dirigerte  korene i samspill med Kristiansand Symfoniorkester.

Musikere fra Kristiansand Symfoniorkester
Marianne Sødal Misje, dirigent

Kristiansand Solistensemble - Kristiansand domkor - Benedictus - Mandal kantori - Kristiansand kammer- og operakor - Frikirkens kammerkor - Vestergabet -
Mannskoret Gaasehud - Agder vokalensemble - Koremi - Søm kirkekor - Lillesand kantori - Vegår Vocale - Risør motettkor - Universitetet i Agders kor- Kristiansand Haandverker sangforening - Handelstandens mannskor

Arrangert i samarbeid med De Internasjonale Kirkefestspillene.Kontakt oss: formann@gaasehud.no, dirigent@gaasehud.no, alle@gaasehud.no,webmaster@gaasehud.no

 
Org. nr. 987 515 716