Mannskoret Gaasehud

    Forsiden

    Om koret

    Aktiviteter

    Arkivet

    Lydklipp

    Gjestebok

    Medlemsinfo

 

Mannskoret Gaasehud 2002

6. januar, Første øvelse etter juleferien.
26. januar, Bursdag til Hans Kai

10. februar, Gudstjeneste Oddernes Kirke

16. mars, Innvielse kirkesal Lillesand Frikirke

12.–14. april, Øvelsesweekend Skagen
28.april, Gudstjeneste Misjonskirken i Randesund

15. mai , 100-årsdag på Vågsbygdtunet

15. juni, Frokostmøte på Festningen
15. juni, Søgne Gml. Prestegård
15. juni, Sommeravslutning på Hartmanns brygge

20. september, Sækretærforeningen på Hotell Ernst

12. oktober, Den store Fellesbasaren, Vennesla
12. oktober, Den store Fellesbasaren, Vennesla
25. oktober, Den Store Fellesbasaren, Mandal
26. oktober, Den store Fellesbasaren, Mandal
26. oktober, Den store Fellesbasaren, Mandal
31. oktober, Den store Fellesbasaren, Grimstad

1. november, Den Store Fellesbasaren, Grimstad
7. november, Den Store Fellesbasaren, Birkeland
7. november, Den Store Fellesbasaren, Birkeland
7. november, Den Store Fellesbasaren, Ettermøte på Telford’s
30. november, Julebord, Vennesla

3. desember, Gideon, Oddernes Menighetshus
15. desember, Julekonsert, Torridal kirke
15. desember, Julekonsert, Grim Kirke
15. desember, Julekonsert, Høvåg kirke

Årsrapport 2002:

Styret:

Det har ikke vært valgt eget styre for 2002, men oppgavene er gjennom driftsåret fordelt ad-hoc.  Formann har vært Reidar Wessman som har fått god hjelp av korets medlemmer til diverse praktiske ting.  Spesielt kan nevnes Pål Møller Stray som på en glimrende måte har holdt orden på kormappene.  Stor takk også til julebordskomiteen som i tillegg til formann bestod av Birger Kirkhus og Jan Erik Kittelsen.

Generelt om korets drift:

Medlemstallet har hatt en positiv utvikling ved å gå opp til 24 sangere ved utgangen av året.  Vi har registrert en stor entusiasme og et pågangsmot i koret som er svært tilfredsstillende. Dette skyldes både de enkelte sangerne, vår trofaste dirigent og ikke minst de sangoppdrag og sosiale sammenkomster gjennom året som gikk.

Gaasehud i flere år:
2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 -
2012 - 2013 - 2014 - 2015

 
Kontakt oss: formann@gaasehud.no, dirigent@gaasehud.no, alle@gaasehud.no, webmaster@gaasehud.no Org. nr. 987 515 716